Sitemap

1e tussenrapportage 2019 Blz. 1
Voorwoord 1e tussenrapportage 2019 Blz. 2
Programma's, investeringen, financiën en bijlagen Blz. 3
Programma’s Blz. 4
Algemeen Blz. 5
Inleiding Blz. 6
Ontwikkelingen op hoofdlijnen Blz. 7
Leeswijzer Blz. 8
Programma 1: Sociaal Blz. 9
Inleiding Blz. 10
Voortgang speerpunten Blz. 11
Reguliere taken Blz. 12
Speerpunten Blz. 13
Overzicht van baten en lasten Blz. 14
Overzicht van baten en lasten Blz. 15
Financiële afwijkingen Blz. 16
Financiële afwijkingen Blz. 17
Programma 2: Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 18
Inleiding Blz. 19
Voortgang speerpunten Blz. 20
Reguliere taken Blz. 21
Voortgang speerpunten Blz. 22
Overzicht van baten en lasten Blz. 23
Overzicht van baten en lasten Blz. 24
Financiële afwijkingen Blz. 25
Financiële afwijkingen Blz. 26
Programma 3: Ruimte Blz. 27
Inleiding Blz. 28
Voortgang speerpunten Blz. 29
Reguliere taken Blz. 30
Voortgang speerpunten Blz. 31
Overzicht van baten en lasten Blz. 32
Overzicht van baten en lasten Blz. 33
Financiële afwijkingen Blz. 34
Financiële afwijkingen Blz. 35
Programma 4: Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 36
Inleiding Blz. 37
Voortgang speerpunten Blz. 38
Reguliere taken Blz. 39
Voortgang speerpunten Blz. 40
Overzicht van baten en lasten Blz. 41
Overzicht van baten en lasten Blz. 42
Financiële afwijkingen Blz. 43
Financiële afwijkingen Blz. 44
Programma 5: Financiën Blz. 45
Inleiding Blz. 46
Voortgang speerpunten Blz. 47
Reguliere taken Blz. 48
Voortgang speerpunten Blz. 49
Overzicht van baten en lasten Blz. 50
Overzicht van baten en lasten Blz. 51
Financiële afwijkingen Blz. 52
Financiële afwijkingen Blz. 53
Investeringen Blz. 54
Investeringsoverzicht Blz. 55
Investeringsoverzicht Blz. 56
Inleiding Blz. 57
Financieel Blz. 58
Recapitulatieoverzicht Blz. 59
Meerjarenperspectief Blz. 60
Bijlage 1 - Fasering bestaande kredieten Blz. 61
Fasering kredieten Blz. 62
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap