Begroting in één oogopslag

Baten per programma

In onderstaande tabel presenteren wij de baten per programma. Vervolgens ziet u in één oogopslag voor 2019 waar het geld vandaan komt.

Programma

Werkelijk 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

1 - Sociaal

 V       3.973

 V       2.504

 V       2.864

 V       2.297

 V       2.011

 V       2.010

2 - Economie, arbeidsmarkt en onderwijs

 V     11.646

 V     14.768

 V     11.814

 V     12.819

 V     15.193

 V     11.464

3 - Ruimte

 V       8.468

 V     10.812

 V       7.454

 V       7.891

 V       7.943

 V       8.364

4 - Bestuur, organisatie en veiligheid

 V       1.900

 V       2.055

 V       1.977

 V       1.558

 V       1.371

 V       1.525

5 - Financiën en belastingen

 V     44.242

 V     44.188

 V     46.805

 V     48.050

 V     47.697

 V     48.716

TOTAAL

 V    70.229

 V    74.327

 V    70.914

 V    72.615

 V    74.215

 V    72.079

 

Waar komt het geld vandaan?

Lasten per programma

In onderstaande tabel presenteren wij de lasten per programma. Vervolgens ziet u in één oogopslag waar het geld naartoe gaat.

Programma

Werkelijk 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

1 - Sociaal

 N     22.274

 N     20.939

 N     23.379

 N     23.243

 N     23.436

 N     23.764

2 - Economie, arbeidsmarkt en onderwijs

 N     19.217

 N     22.035

 N     18.762

 N     19.980

 N     22.572

 N     19.054

3 - Ruimte

 N     13.467

 N     16.225

 N     12.730

 N     13.224

 N     13.177

 N     13.515

4 - Bestuur, organisatie en veiligheid

 N     13.039

 N     12.422

 N     15.449

 N     15.175

 N     15.101

 N     15.299

5 - Financiën en belastingen

 N       2.232

 N       2.706

 N          594

 N          993

 V            71

 N          447

TOTAAL

 N    70.229

 N    74.327

 N    70.914

 N    72.615

 N    74.215

 N    72.079

 

Waar gaat het geld naartoe?

Kerngegevens

Bestuurlijke structuur

Raadsleden

Wethouders

Staatkundig Gereformeerde Partij - ChristenUnie (SGP-CU)

7

1

PRO Sliedrecht

5

1

Christen Democratisch Appel (CDA)

3

1

Partij van de Arbeid (PvdA)

2

1

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

2

-

Slydregt.NU

1

-

Democraten 66 (D66)

1

-

Totaal

21

4

               

Sociale structuur

Jaarrekening

Primaire Begroting

2018

2019

2020

Aantal inwoners per 1 januari

25.020

25.618

25.636

Aantal inwoners tot 20 jaar

6.100

6.125

6.128

Aantal inwoners 65 jaar en ouder

4.902

5.103

5.160

Aantal bijstandsgerechtigden

478

460

470

               

Fysieke structuur

Jaarrekening

Primaire Begroting

2018

2019[1]

2020

Oppervlakte gemeente (ha)

1.401

1.401

1.401

Oppervlakte groen (m2)

774.000

781.000

786.000

Oppervlakte water (m2)

201.000

216.000

217.000

Verharde wegen (m2)

1.113.000

1.168.000

1.143.000

Lengte riolering (m)

191.000

199.800

192.400

Aantal woonruimten

10.846

11.040

11.637

               

Financiële structuur[2]

Jaarrekening

Primaire Begroting

2018

2019

2020

Omvang begroting / exploitatieomzet

72.192.000

70.092.000

70.914.000

Begrotings- / exploitatieresultaat

- 457.000

325.108

-212.000

Omvang algemene uitkering

 36.884.000

 38.728.725

 41.442.541

Investeringen

4.500.000

7.287.691

6.967.000

Algemene reserve (Ar) per 1 januari

2.791.000

2.812.861

1.688.000

Algemene risicoreserve per 1 januari

3.615.000

3.614.892

3.615.000

Bestemmingsreserves per 1 januari

26.645.000

 21.549.586

24.176.000

Weerstandscapaciteit per 1 januari

3.615.000

 3.614.892

5.303.000

Voorzieningen per 1 januari

9.432.000

 6.738.098

5.710.000[1] Afwijking 2020 t.o.v. 2019 komt met name door de fasering van kredieten. Voor de primaire begroting 2020 is hetzelfde bronbestand gebruikt als de jaarrekening 2018 met daarbij relevante ontwikkelingen, zoals de beoogde overname van onderhoud wegen met de daarbij behorende groenstroken en riolering van het waterschap.

[2] Bedragen x € 1