Begroting in één oogopslag

Baten per programma

In onderstaande tabel presenteren wij de baten per programma. Vervolgens ziet u in één oogopslag voor 2019 waar het geld vandaan komt.

Lasten per programma

In onderstaande tabel presenteren wij de lasten per programma. Vervolgens ziet u in één oogopslag waar het geld naartoe gaat.

Kerngegevens