Voorwoord Begroting 2019

Voor u ligt de begroting voor het jaar 2019; de eerste begroting van deze collegeperiode. De begroting sluit met een positief saldo van € 325.108.

Hierin werken we de kaders die de gemeenteraad in de Kadernota heeft vastgesteld, verder uit. Deze begroting is in verband met het apart verschijnen van het Coalitieakkoord 2018-2022 (hierna: Coalitieakkoord) en het bijbehorende College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 (hierna: College Uitvoeringsprogramma) beleidsarm. Tegelijkertijd met deze begroting wordt aan uw raad het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 met bijbehorende begrotingswijzigingen aangeboden.

Ook in 2019 blijven we iedere dag werken aan Sliedrecht, zodat het een dorp is en blijft om trots op te zijn.

 

Sliedrecht, 25 september 2018

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,                   De burgemeester,

 

H.F. van Breugel              drs. A.P.J. van Hemmen