Meer
Publicatiedatum: 01-11-2016

Inhoud

Terug

Vergroten van toegankelijkheid van informatie, de openbare ruimte en openbare gebouwen (Q1-Q4)

Vergroten van toegankelijkheid van informatie, de openbare ruimte en openbare gebouwen (Q1-Q4)
Portefeuillehouder
Hanny Visser-Schlieker

In het 'VN-verdrag Handicap' staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Het draait om alle mogelijke onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Zoals werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding. Het gaat daarbij om mensen met langdurige lichamelijke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen.