Meer
Publicatiedatum: 01-11-2016

Inhoud

Terug

Uitvoeren en monitoren Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2016-2019 (Q1-Q4)

Uitvoeren en monitoren Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2016-2019  (Q1-Q4)
Portefeuillehouder
Hanny Visser-Schlieker

Met het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol heeft de raad de lokale ambitie, doelen en acties van het alcoholpreventie- en handhavingsbeleid voor de komende jaren vastgelegd. De gemeente wil dat iedereen zijn steentje blijft bijdragen aan het verminderen van alcoholgebruik onder de jeugd. Ouders, scholen, sportverenigingen, supermarkten en horeca. In het plan liggen onder andere de doelstellingen vast voor naleving van de leeftijdsgrenzen.