Meer
Publicatiedatum: 01-11-2016

Inhoud

Terug

"Speelruimte in kwaliteit" in 5 jaren uitvoeren

"Speelruimte in kwaliteit"  in 5 jaren uitvoeren
Portefeuillehouder
Dijkstra Aldrik

In 2016 is het speelplekkenplan "Speelruimte in kwaliteit" door de raad vastgesteld. Hierin is een 5 jaren uitvoeringsprogramma opgenomen om per buurt een centrale speel/sport-ontmoetingsplaats te realiseren met daarbij ondersteunende speelplekken. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt aangegeven welke buurten in 2017 aangepakt worden (Q1-Q4)