Meer
Publicatiedatum: 01-11-2016

Inhoud

Terug

Investeren in een efficiënte en effectieve zorgstructuur. In 2017 zal de zorgstructuur gemonitord worden en op basis daarvan zal er ingezet worden op de versterking van aandachtsgebieden (Q1-Q4)

Investeren in een efficiënte en effectieve zorgstructuur. In 2017 zal de zorgstructuur gemonitord worden en op basis daarvan zal er ingezet worden op de versterking van aandachtsgebieden  (Q1-Q4)
Portefeuillehouder
Hanny Visser-Schlieker