Meer
Publicatiedatum: 01-11-2016

Inhoud

Terug

Bouw- en bestemmingsplannen worden getoetst op toegankelijkheid voor mensen met een beperking (Q1-Q4)

Bouw- en bestemmingsplannen worden getoetst op toegankelijkheid voor mensen met een beperking (Q1-Q4)
Portefeuillehouder
Hanny Visser-Schlieker

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking. De Omgevingswet is een bundeling van 26 verschillende wetten met regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Tweede kamer heeft een amendement aangenomen en stelt daarmee dat de woonomgeving en nieuwe bouwwerken bereikbaar en toegankelijk moeten zijn.