Meer
Publicatiedatum: 30-09-2015

Inhoud

Terug

Inventarisatie van de huidige woningvoorraad en de toekomstige voorraadbehoefte

Inventarisatie van de huidige woningvoorraad en de toekomstige voorraadbehoefte
Portefeuillehouder
Theo Den Braanker

Planning
Startdatum: 01-04-2016
Einddatum: 30-06-2016