Samenvatting

Samenvatting

Economie
De economie trekt aan. Dat biedt kansen voor Sliedrecht en de gemeente gaat daar op inspringen. Nu de goede keuzes maken is belangrijk voor de toekomst van Sliedrecht. Deze keuzes zijn de rode draad voor deze begroting. Natuurlijk draait onze samenleving niet alleen om economie, maar een gezonde en evenwichtige economische ontwikkeling maakt ook meer mogelijk op het gebied van voorzieningen, werkgelegenheid en leefbaarheid.

Het Raadsprogramma 2014-2018 'Sliedrecht vooruit' en het College Uitvoeringsprogramma 2014-2018 'Gewoon doen!' is de basis voor ons handelen. Van daar uit zetten wij in 2016 vooral in op de volgende ontwikkelingen.

Economie
Een van de doelen van de gemeente is het vergroten van de aantrekkelijkheid op het gebied van vestigen, wonen en recreëren in Sliedrecht en de regio. Sliedrecht is voor economische ontwikkeling een A-locatie en dat gaan we beter voor het voetlicht brengen. Dat doen wij door met onze partners (Onderwijs, Ondernemers en Overheid) een gezamenlijke agenda op te stellen en uit te voeren. Daarnaast werkt de gemeente aan de bereikbaarheid en ontsluiting van ons dorp; dit kan en moet beter. Daarom komt de gemeente in 2016  met een mobiliteitsvisie en een verkeersplan. In dit beleidsplan zal ook de verkeersveiligheid een prominente rol krijgen. Kwetsbare verkeersdeelnemers moeten in Sliedrecht goed beschermd worden. Voor de uitvoerende maatregelen verwacht de gemeente dat er flink geïnvesteerd zal moeten worden.

Onderwijs en arbeidsmarkt
Investeren in de jeugd en in onderwijs is een belangrijke pijler voor economische ontwikkeling. Behoud van goed onderwijs draagt bij aan het promoten van Sliedrecht en staat daarom hoog op de agenda. De gemeente gaat er veel aan doen om het voorgezet onderwijs in Sliedrecht te behouden. Ook investeren in onze jeugd heeft prioriteit. Voor lokaal beleid heeft de gemeente middelen gereserveerd om jongeren te ondersteunen bij problemen, maar de grootste investering bestaat uit preventiemaatregelen.

Sociaal
Dat de gemeente gaat investeren in de toekomst betekent niet dat er geen aandacht meer is voor wat Sliedrecht al sterk maakt. Een sterk verenigingsleven zorgt voor een grote sociale cohesie. Het nieuwe subsidiebeleid is een van de middelen om dat te ondersteunen. De Sliedrechtse samenleving doet zelf al veel voor de zwakkere en hulpbehoevende inwoners, maar ook de gemeente blijft hierin haar rol nemen.

Samen met de vraag wat de gemeente gaat doen de komende periode speelt ook de vraag hoe zij dat gaat doen. Burgers willen meer invloed als het gaat om hun eigen leefomgeving en dan niet meer op de klassieke manier van inspraak in procedures. Mensen hebben zelf ideeën. Wij moeten en willen ook ruimte maken voor initiatieven vanuit de samenleving. Tegelijkertijd doet de gemeente meer een beroep op de zelfredzaamheid van burgers. De overheid is niet overal van. De rol van de gemeente zal steeds meer die van verbinder en makelaar zijn. Partijen bij elkaar brengen en gezamenlijk oplossingen zoeken. De gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie gaan tijd en energie steken in het maken van die omslag.

Maar bovenal wordt 2016 het jaar van de grote projecten. In 2015 zijn de besluiten genomen, in 2016 gaan de eerste palen de grond in. Het Burgemeester Winklerplein, locatie Lanser en sporthal Benedenveer komen letterlijk van de grond. Na vele jaren van denken en praten gaan onze inwoners komend jaar daadwerkelijk zien dat we het dorp met elkaar mooier maken en vooruit brengen. De nieuwe accommodatie van de voetbalvereniging Sliedrecht wordt in 2016 gerealiseerd.